החזון החברתי של מכון מודע

מיינדפולנס

גישה קהילתית יעילה

לקידום חוסן נפשי באוכלוסיות בפריפריה החברתית-כלכלית בישראל

מי אנחנו?
מכון מודע למיינדפולס מדע וחברה הינו הזרוע החברתית של מרכז סגול למוח ותודעה, מרכז לחקר המוח
בראשות פרופ’ נאוה לויט בן נון, בבית הספר לפסיכולוגיה שבמרכז הבינתחומי הרצליה. מכון מודע הוקם ב-2009
במטרה לרתום את הידע המחקרי הקיים בדבר אימונים מוחיים כדוגמת מיינדפולנס לטיפוח חוסן ובריאות נפשית
של הפרט והחברה בישראל.

מה זה מיינדפולנס?
מיינדפולנס הינו שם כולל לתרגולים המאמנים מנגנונים מוחיים של קשב, מודעות עצמית, ויכולות ויסות רגשית.
מחקרים של פרופ’ לויט בן נון ושל חוקרים רבים אחרים ברחבי העולם מצאו שתרגולי מיינדפולנס יעילים לטיפוח
חוסן נפשי, להתמודדות עם סטרס ואתגרי חיים ובמניעה של הישנות חרדה ודכאון. בנוסף תרגולים אלו עשויים
לסייע בהתמודדות עם גזענות, דעות קדומות, ואפליה. ככאלו, תכניות מיינדפולנס יכולות להוות פתרון קהילתי
ודל-תקציב לתמיכה נפשית מונעת ולבנייה של חוסן בקהילות מוחלשות.

פעילות מכון מודע
גיוס מעל 10 מיליון שקלים דרך תרומות והכנסות עצמיות לפיתוח תכניות חינוך ולהקמת פלטפורמה להכשרה
והסמכה של מנחי מיינדפולנס
הכשרת מנחי מיינדפולנס לעבודה עם פרוטוקולים בינלאומיים שעברו תיקוף מדעי נרחב:
• התאמת תכניות ההכשרה השונות לצרכי קבוצות תרבותיות ודתיות שונות
• חלוקת מלגות ייעודיות למשתתפים מקבוצות הפריפריה בישראל
(MBCT (Therapy Cognitive Based-Mindfulness), MBSR (Reduction Stress Based-Mindfulness*
*MBSR – לעבודה עם אנשים המתמודדים עם סטרס ואתגרי חיים כלליים
*MBCT – לעבודה עם אנשים המתמודדים עם חרדה ודכאון
הפרוטוקולים תורגמו לעברית במכון, וכעת בתהליך תרגום לערבית
עד כה הוכשרו 200 מנחים אשר לימדו אלפי אנשים השתתפו בתכניות הבסיס ובתכניות ההמשך של המכון

 • יעדים של מכון מודע ל 5 השנים הבאות:
  הכשרה והשמה של לפחות 100 מנחי ומנחות MBSR ו-MBCT קהילתיים מקרב קהילות פריפריה כגון יוצאי
  אתיופיה והחברה הערבית
  תרגום לעברית וערבית של קורס אונליין לפיתוח חוסן )אפליקציה ייעודית שפותחה על יד חוקרי מוח מובילים(
  וכן תרגום כל תכניות ההכשרה לערבית
  הקניית כלים של חוסן מבוסס-מיינדפולנס ל000,10 אנשים בקהילות הפריפריה באמצעות תכניות הMBSR
  וה-MBCT ובאמצעות האפליקציה באמצעות מנחים קיימים והמנחים הקהילתיים שיוכשרו
  הובלת תהליכים מבוססי נתונים להטמעה יעילה ומוצלחת של הפרוייקט
  יצירת רשת שותפים מתוך המועצות המקומיות, שירותי הרווחה ובריאות הנפש, עמותות לקידום חוסן חברתי
  ומרכזים קהילתיים אשר יסייעו בקידום, שיווק והפעלת התכניות, והשמת המנחים

מכון מודע מחפש שותפים מתוך עמותות, ארגונים חברתיים, שירותי רווחה ובריאות הנפש, הפועלים לקידום חוסן ובריאות נפשית בתוך הקהילות בפריפריה. למכון מודע תכנית להכשרת מנחי מיינדפולנס, עשרות מנחי מיינדפולנס שכבר הוכשרו וכן תכניות מיינדפולנס מבוססות-מחקר היעילות לבניית חוסן נפשי.  למכון יש התוכן והמנחים ומעוניין בשותפויות שיסייעו בהפעלת התכניות במרכזים קהילתיים בפריפריה, רתימת משתתפים והשמת המנחים שיוכשרו לעבודה בקהילותיהם. שיתוף הפעולה יכול לכלול גיוס כספים משותף